Zákaznícka linka

info@champagne.land

Fakturačné údaje
MAK-IS s.r.o.
Ľubľanská 1
831 02 Bratislava

IČO: 36701939
DIČ: 2022279996
IČ DPH: SK2022279996

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Bratislava 1, odd. s.r.o., vložka č. 93324/B

Číslo povolenia na distribúciu a predaj liehu: SK52002200006, vydal Colný úrad Bratislava, dňa 23.02.2022.