Aktualizácia údajov

Ak údaje o vašom účte nie sú presné, môžete ich aktualizovať pomocou nižšie uvedených odkazov.

Prenositeľnosť údajov

Pomocou nižšie uvedených odkazov si môžete stiahnuť všetky údaje, ktoré ukladáme a používame pre lepšie fungovanie nášho obchodu.

Prístup k osobným údajom

Pomocou odkazu nižšie môžete požiadať o správu, ktorá bude obsahovať všetky osobné údaje, ktoré pre vás uchovávame.

Právo na zabudnutie

Túto možnosť použite, ak chcete odstrániť svoje osobné a iné údaje z nášho úložiska. Majte na pamäti, že týmto procesom sa vymaže vaše konto, takže už k nemu nebudete mať prístup ani ho nebudete môcť používať.